t
Ada vardadienį švenčia liepos 28 dieną
trumpinys iš Adomas – hebrajų (senovės žydų) "žmogus"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t